Gudbrandsdalen lokallag av Norsk atferdsanalytisk forening

Lokallaget har per i dag ikke noen hjemmeside, men om du ønsker å komme i kontakt med lokallaget, kan du henvende deg på e-post til konaktperson Irene Kvitfjell (saxirene@yahoo.no)